Art 607 Păstrarea dosarului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Hotărârea arbitrală - Păstrarea dosarului -
Art. 607. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

În termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei, potrivit art. 604, tribunalul arbitral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevăzut la art. 547, atașând și dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    După comunicarea hotărârii, în termen de 30 de zile, tribunalul arbitral va depune dosarul cauzei la instanța judecătorească prevăzută de art. 547 noul C. proc. civ., atașând și dovezile de comunicare ahotărârii arbitrale. Din textul comentat rezultă, fără îndoială, că la instanța competentă se depune dosarul cu toate piesele sale, inclusiv hotărârea pronunțată. 
    Păstrarea dosarului arbitral la instanța judecătorească competentă potrivit art. 547 noul C. proc. civ. este o măsură de conservare, necesară în considerarea caracterului ad-hoc al arbitrajului reglementat de Cartea a IV-a a acestui cod. De altfel, de aceeași instanță se dispune și învestirea hotărârii arbitrale cu formulă executorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dosarul arbitral nu va fi păstrat de tribunalul arbitral, indiferent dacă arbitrajul a fost unul instituționalizat sau nu. Astfel, tribunalul arbitral este dator ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii arbitrale sau de la data lămuririi, completării sau îndreptării ei, să depună dosarul litigiului la tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul. Odată cu depunerea dosarului, vor fi atașate și dovezile de comunicare a hotărârii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Așa cum am văzut, arbitrajul ad-hoc nu beneficiază de o organizare proprie decât pe o durată limitată de timp, la fel și sarcina arbitrilor. Neavând la dispoziție un spațiu destinat arhivei, dosarul litigiului va fi păstrat la tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul(683). 
    Prin grija tribunalului arbitral, dosarul litigiului - iar nu doar hotărârea arbitrală - va fi depus la această instanță, împreună cu dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data lămuririi, completării ori îndreptării ei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 597 Plata anticipată a cheltuielilor
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Reviste:
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...