Art 606 Efectele hotărârii arbitrale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Hotărârea arbitrală - Efectele hotărârii arbitrale -
Art. 606. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Hotărârea arbitrală comunicată părților este definitivă și obligatorie.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul comentat prezintă semnificații procedurale importante cu privire la efectele hotărârii arbitrale. Prima precizare a textului se referă la caracterul definitiv al hotărârii arbitrale. Aceasta înseamnă că hotărârea arbitrală nu poate fi controlată prin intermediul unei căi ordinare de atac și că ea poate fi valorificată pe calea executării silite. 
    Caracterul definitiv al unei decizii judiciare implică, de regulă, și executorialitatea acesteia. Totuși, noul C. proc. civ. consacră efectul executoriu într-un text distinct, respectiv în art. 433.Un text similar nu există în cuprinsul celei de-a IV-a Cărți anoul C. proc. civ.. Cu toate acestea, efectul executoriu se poate desprinde din prevederile art. 615 noul C. proc. civ.. Potrivit acestui text, hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca și ohotărâre judecătorească. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Efectele hotărârii judecătorești, reglementate la art. 429-435 noul C. proc. civ., sunt aplicabile, păstrând specificul acestei proceduri și pentru hotărârea arbitrală. Astfel, hotărârea arbitrală beneficiază de autoritate de lucru judecat, în condițiile art. 430-432 noul C. proc. civ., și are forța probantă a unui înscris autentic. 
    Caracterul obligatoriu al hotărârii arbitrale trebuie înțeles prin trimiterea la art. 435 noul C. proc. civ. care arată că între părți și succesorii acestora hotărârea este obligatorie fiindu-le opozabile toate efectele generate de aceasta. Hotărârea este opozabilă și terților, atâta timp cât nu este făcută, în condițiile legii, dovada contrară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Îndepărtându-se de la redactarea anterioară [art. 363 alin. (3) CPC 1865], art. 606 NCPC nu mai asimilează expressis verbis hotărârea arbitrală cu una judecătorească, sub aspectul efectelor. Într-o formulare asemănătoare cu cea din art. 34 pct. 2 din Regulile de arbitraj UNCITRAL, art. 606 NCPC enunță că, odată comunicată, hotărârea arbitrală devine definitivă și obligatorie. 
    Suntem de părere că era preferabilă menținerea vechii redactări sau una similară aceleia din art. 1484 C. proc. civ. francez(680), fiind mai lămuritoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 596 Onorariul arbitrilor
Art 597 Plata anticipată a cheltuielilor
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Reviste:
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine - New York, 10.06.1958 - 60 de ani de la adoptare
Valoarea obiectului litigiului - element important al acțiunii civile
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...