Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Hotărârea arbitrală - Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii -
Art. 604. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziții potrivnice, oricare dintre părți poate cere tribunalului arbitral să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice.

(2) Dacă prin hotărârea pronunțată tribunalul arbitral a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părți poate solicita completarea ei. Reviste (1)

(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii și se soluționează de tribunalul arbitral, prin hotărâre separată, cu citarea părților.

(4) Greșelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greșeli evidente care nu schimbă fondul soluției, precum și greșelile de calcul pot fi îndreptate, prin încheiere, la cererea oricăreia dintre părți, formulată în termenul prevăzut de alin. (3), sau din oficiu. Părțile vor fi citate dacă tribunalul arbitral apreciază că este necesar. Reviste (1)

(5) Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare se pronunță de îndată și face parte integrantă din hotărârea arbitrală.

(6) Părțile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lămurirea, completarea sau îndreptarea hotărârii.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Utilitatea instituțiilor reglementate de text. Textul comentat reglementează, în mod corespunzător, trei instituții procesuale distincte: lămurirea, completarea și îndreptarea erorilor hotărârii arbitrale. Reglementarea este inspirată din dreptul comun. Codul de procedură civilă din 1865 reglementa numai două dintre aceste instituții procesuale, respectiv completarea și îndreptarea hotărârii arbitrale. Consacrarea instituției lămuririi hotărârii în noul C. proc. civ. este binevenită. Această instituție este consacrată și în alte legislații procesuale. Astfel, de pildă, potrivit art. 1702 bis pct. 1 lit. b) din Codul judiciar belgian părțile pot solicita tribunalului arbitral „...de donner une interpretation d’un point ou passage precis de la sentence”. De asemenea, potrivit art. 945-6 pct. 2 C. proc. civ.. al provinciei canadiene Québec, părțile pot, dacă acestea sunt de acord, „interpreter une partie precise de la sentence” (a se vedea, de asemenea, art. 1475 C. proc. civ.. francez). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Condițiile în care se poate formula cererea de îndreptare, lămurire sau completare a hotărârii arbitrale sunt identice cu cele de drept comun, astfel cum sunt reglementate în art. 443-444 noul C. proc. civ.. 
    Termenul în care poate fi formulată cererea de lămurire sau de completare a dispozitivului hotărârii arbitrale este diferit de cel de drept comun. Astfel, în procedura arbitrală, o astfel de cerere va putea fi formulată, sub sancțiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Va trebui ca, în același termen de 10 zile, să fie îndreptate și greșelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greșeli evidente care nu schimbă fondul soluției, precum și greșelile de calcul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Regimul referitor la lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii arbitrale a suferit unele modificări și adăugiri față de reglementarea anterioară (art. 362 CPC 1865). 
    Primul alineat, nou-introdus, consacră competența tribunalului arbitral în privința lămuririi dispozitivului hotărârii arbitrale și înlăturării dispozițiilor contradictorii, soluție admisă și în trecut(679). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 594 Atacarea separată a încheierilor de ședință
Art 595 Cheltuielile arbitrale
Art 596 Onorariul arbitrilor
Art 597 Plata anticipată a cheltuielilor
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Reviste:
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Revolta Curții Constituționale împotriva Codului de procedură civilă
Considerații privind contestația la titlu
Motivarea apelului în sistemul Noului Cod de Procedură Civilă: limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora (I)
Semnificația juridică a sintagmei "eroare materială" – condiție a exercitării contestației în anulare în procesul civil
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...