Art 602 Deliberarea și pronunțarea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Hotărârea arbitrală - Deliberarea și pronunțarea -
Art. 602. -
Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) În toate cazurile, pronunțarea trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a arbitrilor, în modalitatea stabilită de convenția arbitrală sau, în lipsă, de tribunalul arbitral.

(2) Pronunțarea poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiția încadrării în termenul arbitrajului, stabilit potrivit art. 567.

(3) Hotărârea se ia cu majoritatea de voturi.

(4) După deliberare, se va întocmi o minută, care va cuprinde pe scurt conținutul dispozitivului hotărârii și în care se va arăta, când este cazul, opinia minoritară.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Regulile de procedură ale unei instituții de arbitraj sunt adoptate de organismul în cadrul căruia funcționează instituția de arbitraj.
Rațiunea înființării instituțiilor de arbitraj este oferirea, cu titlu permanent, a unor servicii profesionale de arbitraj către părțile care doresc să-și rezolve litigiile prin această metodă. Arbitrii agreați de instituția de arbitraj au o cunoaștere foarte bună a regulamentului de arbitraj al respectivei instituții și aceasta constituie o premiză a unui arbitraj de calitate. De aceea, NCPC vine să pună în valoare acest beneficiu al instituției de arbitraj, instituind regula potrivit căreia opțiunea pentru o anumită instituție de arbitraj reprezintă în mod automat și opțiunea pentru regulamentul ei de procedură, orice derogare de la această regulă fiind sancționată cu nulitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Deliberarea. Textul comentat cuprinde dispoziții importante privitoare la deliberarea și pronunțarea hotărârii arbitrale. Și în cadrul procedurii arbitrale deliberarea și pronunțarea hotărârii rămân două operații distincte. Această concluzie poate fi desprinsă cu claritate chiar din dispozițiile primului alineat al textului comentat, care se referă la o succesiune logică a celor două operații procedurale. Soluția enunțată rezultă și din dispozițiile alin. (2) al aceluiași text și care se referă la posibilitatea amânării pronunțării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deliberarea în cadrul procedurii arbitrale presupune, în mod evident, consultarea tuturor arbitrilor asupra soluției ce va fi pronunțată în cauză. Procedura deliberării este fie stabilită prin convenția arbitrală, fie de tribunalul arbitral. 
    Prin derogare de la normele de drept comun, stabilite de art. 396 noul C. proc. civ., care permit amânarea pronunțării doar pentru un termen de 15 zile, în arbitraj amânarea pronunțării se va putea dispune pentru un termen de 21 de zile. Termenul de 21 de zile pe parcursul căruia se poate amâna judecata nu este unul imperativ, prin convenția arbitrală sau prin regulamentul arbitral putându-se deroga de la textul de lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    După închiderea dezbaterilor, tribunalul se retrage pentru deliberare. Modalitatea de deliberare este stabilită de părți prin convenția arbitrală sau cea încheiată ulterior, la fel cum poate fi lăsată în seama tribunalului arbitral(670). 
    Nimic nu îi împiedică pe arbitri să atragă un terț în procedura deliberării, având rol consultativ(671). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 592 Cereri și excepții
Art 593 Încheierea de ședință
Art 594 Atacarea separată a încheierilor de ședință
Art 595 Cheltuielile arbitrale
Art 596 Onorariul arbitrilor
Art 597 Plata anticipată a cheltuielilor
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...