Art 595 Cheltuielile arbitrale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile arbitrale - Cheltuielile arbitrale -
Art. 595. -
Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea arbitrajului, precum și onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, martorilor se suportă potrivit înțelegerii dintre părți.

(2) În lipsa unei asemenea înțelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a pierdut litigiul, integral, dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate, sau proporțional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul reia în integralitate dispozițiile art. 359 C. proc. civ. din 1865. Soluțiile statuate de text nu diferă decât parțial față de cele din dreptul comun. Constatăm și existența unor norme specifice procedurii arbitrale. 
    În mod firesc, tribunalul arbitral trebuie să statueze, în finalul procedurii, și asupra cheltuielilor efectuate de părți. Principala particularitate promovată de text este aceea că lichidarea cheltuielilor arbitrale se face potrivit „înțelegerii dintre părți”. Se poate afirma că acesta este principiul cardinal în materia lichidării cheltuielilor arbitrale. Doar în lipsa unui asemenea acord se aplică regulile enunțate de cel de-al doilea alineat al textului comentat. Drept urmare, libertatea contractuală este nestânjenită în această materie, astfel că părțile pot conveni ca toate cheltuielile să fie avansate sau chiar suportate numai de către una dintre părți ori să fie lichidate într-un alt mod (I. Leș, Tratat de drept procesual civil, ed. a 5-a, 2010, p. 901). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Contrar prevederilor de drept comun în materia cheltuielilor de judecată, în arbitraj părțile se pot înțelege prin compromis asupra modului în care urmează să suporte cheltuielile arbitrale. În caz contrar – dacă părțile nu s-au înțeles în acest sens – textul alin. (2), reluând practic prevederile art. 453 noul C. proc. civ., stabilește că aceste cheltuieli se suportă integral de partea care a pierdut litigiul, dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate, sau proporțional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Arbitrajul este o activitate care, prin persoanele implicate, resursele alocate, precum și durata sa, antrenează anumite costuri. Unul dintre motivele pentru care se apelează la arbitraj sunt cheltuielile care, de regulă, sunt mult mai scăzute decât cele ale judecății obișnuite. 
    Articolul 595 alin. (1) NCPC stabilește regula potrivit căreia, în privința suportării cheltuielilor arbitrale, la fel ca și asupra celorlalte aspecte financiare ale arbitrajului, părțile vor încheia o înțelegere. Acestea se referă, de regulă, la organizarea și desfășurarea arbitrajului, precum și la onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, martorilor, la care se pot adăuga și alte aspecte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 585 Măsuri asigurătorii
Art 586 Sarcina probei
Art 587 Propunerea probelor
Art 588 Administrarea probelor
Art 589 Audierea martorilor și a experților
Art 590 Informații deținute de autoritățile publice
Art 591 Aprecierea probelor
Art 592 Cereri și excepții
Art 593 Încheierea de ședință
Art 594 Atacarea separată a încheierilor de ședință
Art 595 Cheltuielile arbitrale
Art 596 Onorariul arbitrilor
Art 597 Plata anticipată a cheltuielilor
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Reviste:
Soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, alternativă viabilă la justiția de stat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...