Art 58 Curatela specială | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile - SECȚIUNEA 1 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale - Capacitatea procesuală de exercițiu -
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile - SECȚIUNEA a 2-a Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte - Condiții de existență -
Art 59 Condiții de existență

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile - SECȚIUNEA 1 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale - Curatela specială -
Art. 58. -
Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (13), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (4)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (7)

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...