Art 53 Căi de atac | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Procedura de soluționare de către instanța superioară -
Art 52 Procedura de soluționare de către instanța superioară
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Incompatibilitatea altor participanți -
Art 54 Incompatibilitatea altor participanți

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Căi de atac -
Art. 53. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (38), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Încheierea prin care s-a încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanța de apel constată că recuzarea a fost în mod greșit respinsă, reface toate actele de procedură și, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanță. Când instanța de recurs constată că recuzarea a fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanță. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...