Art 5 Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă - Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene -
Art 4 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil - Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil -
Art 6 Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil - Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor -
Art. 5. -
Jurisprudență (2), Practică judiciară (23), Reviste (12), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Judecătorii au îndatorirea să primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii. Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (4)

(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanțele acesteia și ținând seama de cerințele echității. Jurisprudență (2), Practică judiciară (191), Reviste (11), Doctrină (1)

(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță în cauzele ce îi sunt supuse judecății. Practică judiciară (6), Reviste (9)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...