Art 42 Alte cazuri de incompatibilitate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Cazuri de incompatibilitate absolută -
Art 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Abținerea -
Art 43 Abținerea

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea - Alte cazuri de incompatibilitate -
Art. 42. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații: Practică judiciară (7), Reviste (4), Modele (1), Hotărâri judecătorești

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil; Jurisprudență (1), Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă; Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre aceste persoane; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

4. când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părți; Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător; Practică judiciară (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

6. dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți; Caută hotărâri judecătorești

8. dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

9. dacă el, soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

10. dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași pricini înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) privitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor. Legislație conexă (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...