Art 30 Cereri în justiție | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL I Acțiunea civilă -
Art 29 Acțiunea civilă
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL I Acțiunea civilă - Apărări -
Art 31 Apărări

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL I Acțiunea civilă - Cereri în justiție -
Art. 30. -
Practică judiciară (25), Reviste (14), Doctrină (4), Referințe în cărți (4)

(1) Oricine are o pretenție împotriva unei alte persoane ori urmărește soluționarea în justiție a unei situații juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanței competente. Practică judiciară (34), Reviste (5)

(2) Cererile în justiție sunt principale, accesorii, adiționale și incidentale. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanță. Ea poate cuprinde atât capete de cerere principale, cât și capete de cerere accesorii. Practică judiciară (7), Reviste (3)

(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluționare depinde de soluția dată unui capăt de cerere principal. Practică judiciară (16), Reviste (7), Doctrină (1)

(5) Constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare. Practică judiciară (6), Reviste (4)

(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în curs de desfășurare. Practică judiciară (15), Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...