Codul de procedură civilă din 2010 - CARTEA a V a Despre executarea silită - TITLUL I Dispoziții generale -
CAPITOLUL V Prescripția dreptului de a obține executarea silită

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA a V-a Despre executarea silită - TITLUL I Dispoziții generale -
← CAPITOLUL IV Efectuarea executării silite
CARTEA a V-a Despre executarea silită - TITLUL I Dispoziții generale -
CAPITOLUL VI Contestația la executare →

CAPITOLUL V Prescripția dreptului de a obține executarea silită

Termenul de prescripție

Art. 706. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (60), Reviste (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. Jurisprudență (7), Practică judiciară (49), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive. Jurisprudență (2), Practică judiciară (27), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Efectele împlinirii termenului de prescripție

Art. 707. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat. Jurisprudență (3), Practică judiciară (14), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea prescripției

Art. 708. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cursul prescripției se suspendă: Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

1. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a obține obligarea pârâtului; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanță sau de alt organ jurisdicțional competent; Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori își sustrage veniturile și bunurile de la urmărire; Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

4. în alte cazuri prevăzute de lege. Caută hotărâri judecătorești

(2) După încetarea suspendării, prescripția își reia cursul, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prescripția nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Întreruperea prescripției

Art. 709. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Doctrină (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cursul prescripției se întrerupe: Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent; Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori; Caută hotărâri judecătorești

4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; Caută hotărâri judecătorești

6. în alte cazuri prevăzute de lege. Caută hotărâri judecătorești

(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție. Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea. Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Repunerea în termenul de prescripție

Art. 710. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) După împlinirea termenului de prescripție, creditorul poate cere repunerea în acest termen numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanța de executare competentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. Judecata cererii se face cu citarea părților, prin hotărâre supusă numai apelului, potrivit dreptului comun. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă cererea de repunere în termen a fost admisă, creditorul poate formula cerere de executare silită în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Caută hotărâri judecătorești

Alte dispoziții aplicabile

Art. 711. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (98), Reviste (9), Doctrină (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile Codului civil privitoare la prescripția extinctivă. Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...