Art 215 Ordinea judecării proceselor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Ordinea judecării proceselor -
Art. 215. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia. Lista va cuprinde și intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. Dispozițiile art. 220 sunt aplicabile.

(2) Procesele declarate urgente, cele rămase în divergență și cele care au primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte. Jurisprudență

(3) Procesele în care partea sau părțile sunt reprezentate ori asistate de avocat, respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate.

(4) La cererea părții interesate, pentru motive temeinice, judecătorul poate schimba ordinea de pe listă. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Afișarea listei. Textul impune pentru instanță obligația de a întocmi pentru fiecare ședință de judecată o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi. Lista se afișează cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință. 
    Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, afișarea se face de către grefierul de ședință cu ozi înaintea termenului de judecată sau cu cel mai târziu ooră înainte de începerea ședinței la instanțele în care activitatea se desfășoară în 2-3 timpi [art. 103 alin. (1) R.O.I.I.J.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    . Art. 215 noul C. proc. civ. reia prevederile din vechea reglementare – art. 125 C. proc. civ. din 1865 –, adăugând, pentru a se adapta realităților tehnologice, obligația de a se afișa lista cu procesele și pe portalul instanței de judecată (http://portal.just.ro). Conform art. 103 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești, afișarea se face de către grefierul de ședință cu o zi înaintea termenului de judecată sau cu cel mai târziu cu o oră înainte de începerea ședinței la instanțele în care activitatea se desfășoară în 2-3 timpi. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Lista de ședință. Într-o ședință de judecată se pot desfășura unul sau mai multe procese. Astfel, pe portalul instanței, cât și la ușa sălii de ședință se va afișa lista de ședință, cuprinzând toate procesele ce se vor desfășura în acea zi, de către un anumit complet de judecată, prin evidențierea numărului de dosar, a părților, a obiectului cauzei și a stadiului procesual, fiecare dosar având și un număr de ordine curent înscris pe lista de ședință. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Art 217 Poliția ședinței de judecată
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art 221 Amânarea judecății prin învoiala părților
Art 222 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Art 223 Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Art 224 Discutarea cererilor și excepțiilor
Art 225 Folosirea traducătorului și interpretului
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului C. proc. civ.
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cererea de lăsare a cauzei la sfârșitul ședinței
;
se încarcă...