Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cererea reconvențională - Disjungerea cererii reconvenționale -
Art. 210. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (3)

(1) Cererea reconvențională se judecă odată cu cererea principală. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Dacă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanța poate dispune judecarea separată a cererii reconvenționale. Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluționarea unitară a procesului. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 209-210 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Soluționarea împreună a celor două cereri. Acțiunea reconvențională se judecă de instanța sesizată odată cu cererea principală. Este ceea ce proclamă și primul alineat al textului comentat. Avantajele soluționării în același cadru procesual a cererii principale și a acțiunii reconvenționale sunt evidente 
    Ca o consecință logică a soluționării împreună a celor două cereri, judecătorul are obligația de a pronunța o singură hotărâre, care va cuprinde soluții cu privire la toate pretențiile. Totuși, cererea reconvențională nu trebuie folosită în scop dilatoriu, de natură a conduce la tergiversarea judecăților, ci ca un mijloc de soluționare convergentă a unor raporturi juridice conexe. Tocmai de aceea, textul comentat a instituit un corectiv important la regula anterior enunțată. În acest sens cel de-al doilea alineat al textului comentat precizează că, dacă „numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanța poate dispune judecarea separată a cererii reconvenționale” (a se vedea Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 1987/03.10.1985, C.D. 1985, p. 211). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    După cum am arătat în notele și explicațiile de la art. 209 noul C. proc. civ., cererea reconvențională este asimilată unei cereri incidentale. Art. 210 alin. (1) noul C. proc. civ., făcând aplicarea prevederilor art. 123 noul C. proc. civ., a statuat că acțiunea reconvențională se judecă de instanța sesizată cu cererea principală. Avantajele soluționării în același cadru procesual a cererii principale și a acțiunii reconvenționale sunt evidente, instanța de judecată având posibilitatea să se pronunțe asupra celor două raporturi juridice deodată, asigurând astfel un caracter unitar al actului de justiție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Judecarea cererii reconvenționale împreună cu cererea principală. În privința instanței competente să soluționeze cererea reconvențională, caracterul său de cerere incidentală atrage aplicarea art. 123 alin. (1) NCPC, aceasta judecându-se, în consecință, de către instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă cererea reconvențională ar fi fost de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, în ipoteza în care ar fi fost promovată pe calea unui proces separat, ca cerere principală. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile -210 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Art 215 Ordinea judecării proceselor
Art 216 Atribuțiile președintelui completului de judecată
Art 217 Poliția ședinței de judecată
Art 218 Infracțiuni de audiență
Art 219 Verificări privind prezentarea părților
Art 220 Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Reviste:
Cerere de excludere asociat. Cerere reconvențională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum și la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 C.proc.civ. reținându-se că reclamantul nu și-a îndeplinit obligațiile impuse de instanță. Disjungere cerere reconvențională
Competența teritorială de soluționare a cererii de nulitate a brevetului de invenție. Competența în cazul cererii de nulitate a brevetului de invenție formulată pe cale reconvențională
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cerere reconvențională (1).
Cerere reconvenționala (2)
Cerere reconvențională la acțiunea în revendicarea unui imobil.
;
se încarcă...