Art 159 Termenul pentru înmânarea citației | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Citarea și comunicarea actelor de procedură - Termenul pentru înmânarea citației -
Art. 159. -
Practică judiciară (3), Reviste (7), Doctrină (4)

Citația și celelalte acte de procedură, sub sancțiunea nulității, vor fi înmânate părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. În cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod expres, judecătorul poate dispune scurtarea termenului de înmânare a citației ori actului de procedură, despre aceasta făcându-se mențiune în citație sau în actul de procedură. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

Mergi la:
Art 149 Numărul de exemplare
Art 150 Înscrisurile anexate
Art 151 Cererea formulată prin reprezentant
Art 152 Cererea greșit denumită
Art 153 Obligația de a cita părțile
Art 154 Organe competente și modalități de comunicare
Art 155 Locul citării
Art 156 Obligația alegerii locului citării
Art 157 Cuprinsul citației
Art 158 Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Art 159 Termenul pentru înmânarea citației
Art 160 Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Art 161 Înmânarea făcută personal celui citat
Art 162 Înmânarea făcută altor persoane
Art 163 Procedura de comunicare
Art 164 Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal
Art 165 Data îndeplinirii procedurii
Art 166 Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art 167 Citarea prin publicitate
Art 168 Afișarea
Art 169 Comunicarea între avocați sau consilieri juridici

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...