Art 131 Verificarea competenței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Necompetența și conflictele de competență - Verificarea competenței -
Art. 131. -
Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (41), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (23)

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 11 noiembrie 2019 - Decizia nr.31 în dosarul nr.1142/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În ședința din 11 noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.31 în dosarul nr.1142/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 131 din Codul de procedură civilă, instanța învestită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal, indiferent dacă această din urmă instanță se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunțată potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ:Despre necompetența materială procesuală - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 11.11.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 31/ 11.11.2019 în dosarul nr.1142/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul de mai sus, acărui oportunitate este discutabilă, afost introdus în noul C. proc. civ. prin Legea nr. 76/2012.Aceasta deoarece obligația de verificare acompetenței instanței sesizate este sugerată și de art. 132 noul C. proc. civ.. Este însă adevărat că textul are în vedere, cu deosebire, obligația instanței de judecată de adetermina instanța sau organul cu activitate jurisdicțională competent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin instituirea în sarcina judecătorului a obligației de a verifica și de a stabili la primul termen de judecată dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să soluționeze pricina, se creează premisele respectării normelor aplicabile în această materie. 
    Se observă însă că instanța este obligată să verifice inclusiv competența teritorială, deși competența teritorială este, de regulă, de ordine privată, iar necompetența de ordine privată poate fi invocată în materie contencioasă doar de pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. În aceste condiții, se pune întrebarea dacă instanța poate invoca excepția necompetenței teritoriale în cazul în care aceasta este de ordine privată? Răspunsul nu poate fi decât unul negativ dacă ne raportăm la prevederile art. 130 alin. (3) noul C. proc. civ., care permit doar pârâtului să invoce excepția necompetenței de ordine privată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Obiectul verificării. Alineatul (1) al art. 131 NCPC corespunde art. 1591 alin. (4) CPC 1865, cu precizarea că verificarea competenței nu mai are loc la prima zi de înfățișare - instituție ce nu mai există în actuala reglementare-, ci la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. 
    Verificarea din oficiu vizează doar competența reglementată prin norme de ordine publică, respectiv competența generală, materială și teritorială exclusivă, chiar dacă norma se referă generic la competența teritorială. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În această materie, necompetența teritorială este de ordine publică și trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe [art. 130 alin. (3), art. 131 alin. (2) C. proc. civ..]. Admiterea obiecției (excepției) privind competența teritorială ainstanței este urmată de declinarea competenței instanței învestite, ceea ce înseamnă, în esență, trimiterea dosarul cauzei, din oficiu, instanței competente [art. 132 alin. (3) C. proc. civ..]. Ceea ce reținem în acest context este că depunerea cererii la oaltă instanță decât cea competentă teritorial nu este „sancționată” cu respingerea cererii de divorț, dar oastfel de neregularitate procedurală poate avea consecințe dilatorii asupra procesului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Art 139 Excepția conexității
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Reviste:
Conflict negativ de competență. Invocarea din oficiu a excepției de necompetență
Delimitări conceptuale și practice între noțiunea de conflict pozitiv de competență și cea de litispendență
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Considerații cu privire la stabilirea caracterului de ordine publică sau de ordine privată al normelor de competență teritorială a instanțelor judecătorești
"Surpriza" legiuitorului cu privire la reglementarea condițiilor "primei zile de înfățișare" din vechiul Cod în Legea nr. 310/2018 ca termen de invocare a excepției de necompetență
Competența teritorială de soluționare a cererii de nulitate a brevetului de invenție. Competența în cazul cererii de nulitate a brevetului de invenție formulată pe cale reconvențională
Motivarea apelului în sistemul noului C. proc. civ.: Limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
ÎCCJ: Despre necompetența materială procesuală
Comentarii pe marginea modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 (studiu revizuit și adăugit la 17 septembrie 2019)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată
Decizia nr. 31/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov ce face obiectul Dosarului nr. 1.142/1/2019
;
se încarcă...