Art 122 Regimul regulilor de competență | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Regimul regulilor de competență -
Art. 122. -
Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

Reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul de mai sus a fost introdus în noul C. proc. civ. prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a acestuia. El consacră o regulă cu totul revoluționară în materie de competență. Într-adevăr, textul exclude posibilitatea instituirii unor „reguli noi de competență” în alt mod decât prin modificarea noul C. proc. civ.. 
    În aceste condiții, interpretarea pe care ne-o sugerează textul este aceea că reguli noi de competență nu se pot stabili decât prin modificarea noul C. proc. civ., iar nu și prin alte acte normative (a se vedea, în sensul că textul „are mai mult valoarea unei declarații programatice ori a unei recomandări adresate legiuitorului” [Gh.L. Zidaru, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), op. cit., vol. I, 2013, p. 351; a se vedea, de asemenea, A. Constanda, în G. Boroi ș.a., noul C. proc. civ.. Comentariu pe articole, vol. I, 2013, p. 326-327]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Note și Explicații. Art. 122.  
    Caracterul de drept comun al dispozițiilor privind competența va înceta în momentul în care aceste norme vor intra în concurs cu dispoziții speciale instituite prin acte normative subsecvente intrării în vigoare a prezentei reglementări, conform regulii specialia generalibus derogant. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Stabilirea regulilor noi de competență. Prin acest articol, legiuitorul a prevăzut expres că noi reguli de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod. S-a referit, desigur, la regulile de competență din Codul de procedură civilă, și nu la reguli inserate în acte normative speciale, cu caracter derogator, al căror regim juridic este prevăzut în art. 83 lit. k) din Legea de punere în aplicare a Codului, respectiv Legea nr. 76/2012. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Art 113 Competența teritorială alternativă
Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie
Art 115 Cererile în materie de asigurări
Art 116 Alegerea instanței
Art 117 Cererile privitoare la imobile
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Reviste:
CCR: Neconstituționalitatea prevederilor legale referitoare la strămutarea unei cauze pentru motive de bănuială legitimă
Unele considerații privind sancționarea abuzului de drept procesual în Noul Cod de procedură civilă
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Competența de soluționare a recursurilor împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, urmare a pronunțării Deciziei CCR nr. 369/2017
Comentarii pe marginea modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 310/2018^1
Efectele Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale a României. Orientări și tendințe jurisprudențiale la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție
Sancționarea faptelor de corupție
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Comentarii pe marginea modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 (studiu revizuit și adăugit la 17 septembrie 2019)
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...