Art 118 Cererile privitoare la moștenire | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Cererile privitoare la imobile -
Art 117 Cererile privitoare la imobile
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Cereri privitoare la societăți -
Art 119 Cereri privitoare la societăți

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Cererile privitoare la moștenire -
Art. 118. -
Jurisprudență (2), Practică judiciară (35), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (2)

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență (1)

2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Practică judiciară (2)

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Practică judiciară (4), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...