Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Competența teritorială alternativă -
Art 113 Competența teritorială alternativă
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Cererile în materie de asigurări -
Art 115 Cererile în materie de asigurări

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială - Cereri în materie de tutelă și familie -
Art. 114. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (97), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență (12), Practică judiciară (70), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...