Arbitrajul instituționalizat | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre arbitraj -
TITLUL VII
Arbitrajul instituționalizat

Noțiune

Art. 616. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale. Activitatea arbitrajului instituționalizat nu are caracter economic și nu urmărește obținerea de profit.

(2) În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale, arbitrajul instituționalizat este autonom în raport cu instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei.

Alegerea arbitrajului instituționalizat

Art. 617. - Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat.

(2) În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală. Jurisprudență, Reviste (2)

Arbitrii

Art. 618. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrajul instituționalizat poate întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu.

(2) În cazul în care părțile nu se înțeleg asupra arbitrului unic ori când o parte nu numește arbitrul sau când cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, autoritatea de desemnare este președintele arbitrajului instituționalizat, afară numai dacă regulile de procedură ale acestuia sau părțile însele nu dispun altfel. Reviste (1)

(3) Organizațiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apărarea intereselor unei categorii profesionale nu pot să numească arbitri dintre membrii lor, în cazurile în care acestea sunt în litigiu cu terții.

Regulile arbitrale

Art. 619. - Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat se adoptă de către conducerea acestuia potrivit normelor sale de funcționare stabilite prin actul de înființare.

(2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj instituționalizat ca fiind competent în soluționarea unui anumit litigiu sau tip de litigii, părțile optează automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Orice derogare de la această prevedere este nulă, afară numai dacă, ținând seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părți ca fiind aplicabile, conducerea arbitrajului instituționalizat competent decide că pot fi aplicate și regulile alese de părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie. Reviste (1)

(3) Dacă părțile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat în vigoare la momentul sesizării acestuia. Jurisprudență

(4) Dreptul la apărare al părților în litigiu și contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate.

(5) În cazul arbitrajului organizat de o instituție permanentă, dosarul se păstrează la acea instituție.

Cheltuielile arbitrale

Art. 620. - Doctrină (3)

În cazul arbitrajului organizat de o instituție permanentă, taxele pentru organizarea arbitrajului, onorariile arbitrilor, precum și celelalte cheltuieli arbitrale se stabilesc și se plătesc conform regulamentului acelei instituții.

Refuzul soluționării litigiului

Art. 621. - Reviste (2), Doctrină (3)

Dacă organizația sau instituția prevăzută la art. 616 refuză să organizeze arbitrajul, convenția arbitrală rămâne valabilă, iar litigiul dintre părți va fi soluționat potrivit prevederilor prezentei cărți.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Recurgerea la arbitrajul instituționalizat trebuie să fie stabilită de părți prin convenția arbitrală. Instituțiile de arbitraj recomandă părților interesate să recurgă la arbitraj o anumită clauză standard, pentru a fi introdusă în convenția arbitrală.
Principiul care guvernează arbitrajul instituționalizat în România, conținut de art. 617, alin. (2) NCPC, este principiul prevalenței convenției arbitrale asupra regulamentului instituției de arbitraj: în caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală.
[ Mai mult... ]

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Regulile de procedură ale unei instituții de arbitraj sunt adoptate de organismul în cadrul căruia funcționează instituția de arbitraj.
Rațiunea înființării instituțiilor de arbitraj este oferirea, cu titlu permanent, a unor servicii profesionale de arbitraj către părțile care doresc să-și rezolve litigiile prin această metodă. Arbitrii agreați de instituția de arbitraj au o cunoaștere foarte bună a regulamentului de arbitraj al respectivei instituții și aceasta constituie o premiză a unui arbitraj de calitate. De aceea, NCPC vine să pună în valoare acest beneficiu al instituției de arbitraj, instituind regula potrivit căreia opțiunea pentru o anumită instituție de arbitraj reprezintă în mod automat și opțiunea pentru regulamentul ei de procedură, orice derogare de la această regulă fiind sancționată cu nulitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul ne oferă o definiție cuprinzătoare a arbitrajului instituționalizat. Arbitrajul instituționalizat este, astfel cum precizează textul comentat, o formă a jurisdicției arbitrale. Precizarea este semnificativă în sensul considerării și arbitrajului instituționalizat ca o jurisdicție. 
    Din prevederile textului comentat pot fi desprinse și exigențele impuse pentru a ne afla în prezența unui arbitraj instituționalizat. O primă exigență vizează caracterul de permanență a arbitrajului instituționalizat. El funcționează pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare. Organizațiile și instituțiile pe lângă care funcționează arbitrajul trebuie să aibă o existență legală. Prin aceste trăsături arbitrajul instituționalizat se deosebește fundamental de arbitrajul ad-hoc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală permanentă ce are o organizare și o conducere proprii, cu un regulament propriu de arbitraj, aplicabil tuturor litigiilor ce i se supun. Cu titlu de exemplu, indicăm Curtea de Arbitraj Comercial Internațional ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, instituție creată în baza Legii nr. 335/2007. 
    Alin. (2) impune ca instituției de arbitraj instituționalizat să-i fie garantată autonomia, acest imperativ având menirea de a impune respectarea art. 6 noul C. proc. civ., prin aceea că sunt create premisele existenței unei instanțe arbitrale independente și imparțiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Definiția de mai sus ne oferă elementele distinctive ale arbitrajului instituționalizat, ca formă a jurisdicției arbitrale, alături de arbitrajul ad-hoc. Spre deosebire de acesta din urmă, arbitrajul instituționalizat se constituie și funcționează pe lângă o organizație sau o instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii. Această preconstituire a arbitrajului este împrumutată din sistemul organizării judiciare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul ne oferă o definiție cuprinzătoare a arbitrajului instituționalizat. Arbitrajul instituționalizat este, astfel cum precizează textul comentat, o formă a jurisdicției arbitrale. Precizarea este semnificativă în sensul considerării și arbitrajului instituționalizat ca o jurisdicție. 
    Din prevederile textului comentat pot fi desprinse și exigențele impuse pentru a ne afla în prezența unui arbitraj instituționalizat. O primă exigență vizează caracterul de permanență a arbitrajului instituționalizat. El funcționează pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare. Organizațiile și instituțiile pe lângă care funcționează arbitrajul trebuie să aibă o existență legală. Prin aceste trăsături arbitrajul instituționalizat se deosebește fundamental de arbitrajul ad-hoc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală permanentă ce are o organizare și o conducere proprii, cu un regulament propriu de arbitraj, aplicabil tuturor litigiilor ce i se supun. Cu titlu de exemplu, indicăm Curtea de Arbitraj Comercial Internațional ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, instituție creată în baza Legii nr. 335/2007. 
    Alin. (2) impune ca instituției de arbitraj instituționalizat să-i fie garantată autonomia, acest imperativ având menirea de a impune respectarea art. 6 noul C. proc. civ., prin aceea că sunt create premisele existenței unei instanțe arbitrale independente și imparțiale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Contestația privind tergiversarea procesului
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Tribunalul arbitral
Procedura arbitrală
Desființarea hotărârii arbitrale
Executarea hotărârii arbitrale
Arbitrajul instituționalizat
Dispoziții generale
Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
Executarea silită directă
Procedura divorțului
Procedura punerii sub interdicție judecătorească
Procedura de declarare a morții
Măsuri asigurătorii și provizorii
Procedura partajului judiciar
Procedura ordonanței președințiale
Cererile posesorii
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
9. Excepție de nelegalitate ridicată în fața tribunalului arbitral. Competență de soluționare
Despre convenția arbitrală ca decizie de afaceri
Rolul activ al judecătorului în contextul noului Cod de procedură civilă
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din contracte administrative
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...