Aplicarea legii de procedură civilă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil

TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil -
CAPITOLUL III
Aplicarea legii de procedură civilă

Legea aplicabilă proceselor noi

Art. 24. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (330), Reviste (36), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Legea aplicabilă proceselor în curs

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (64), Reviste (11), Doctrină (3)

(1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (45), Reviste (10)

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (1)

(3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile. Practică judiciară (1)

Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Art. 26. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor. Practică judiciară (2)

Legea aplicabilă hotărârilor

Art. 27. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Practică judiciară (81), Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.

Teritorialitatea legii de procedură

Art. 28. - Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanțele române, sub rezerva unor dispoziții legale contrare.

(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...