Apărări și incidente procedurale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Cereri accesorii, adiționale și incidentale Cererea în constatare

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL III Dispoziții speciale -
Apărări și incidente procedurale

Art. 124. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe. Reviste (3)

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...