Alte categorii de înscrisuri | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Regimul altor înscrisuri -
Alte categorii de înscrisuri

Art. 289. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Contractele încheiate pe formulare tipizate sau standardizate ori încorporând condiții generale tip, după caz, sunt considerate înscrisuri sub semnătură privată, dacă legea nu prevede altfel. Reviste (2)

(2) Dacă legea nu dispune altfel, biletele, tichetele și alte asemenea documente, utilizate cu ocazia încheierii unor acte juridice sau care încorporează dreptul la anumite prestații, au forța probantă a înscrisurilor sub semnătură privată, chiar dacă nu sunt semnate. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Telexul, precum și telegrama ale căror originale, depuse la oficiul poștal, au fost semnate de expeditor fac aceeași dovadă ca și înscrisul sub semnătură privată.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. determină, în textul de mai sus, și forța doveditoare a unor înscrisuri frecvent folosite, mai ales în raporturile dintre profesioniști (facturi, contracte tipizate, tichete, faxuri, telefaxuri etc.). Enumerarea făcută de text nu este una limitativă, ci exemplificativă. 
    Primul alineat al textului vizează înscrisuri tipizate sau standardizate a căror aplicare în practica de fiecare zi este din ce în ce mai răspândită, îndeosebi între profesioniști, pe de o parte, și cetățeni, pe de altă parte (în sfera vânzării bunurilor de larg consum și a serviciilor). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Primul alineat al textului comentat reglementează, cu titlu general, puterea probatorie a contractelor încheiate pe formulare tipizate, standardizate ori încorporând condiții generale tip. Asimilarea unor astfel de contracte înscrisurilor sub semnătură privată este o chestiune de normalitate, simplul fapt al întocmirii lor pe formulare tipizate ori standardizate, respectiv faptul că în cuprinsul lor sunt încorporate clauze generale tip, nefiind în măsură să dea o altă calificare acestor înscrisuri. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Puterea doveditoare a contractelor încheiate pe formulare tipizate, a biletelor, tichetelor, a telexului și telegramei. Sunt, ca regulă, asimilate, din perspectivă probatorie, înscrisului sub semnătură privată și următoarele înscrisuri: 
   a) contractele încheiate pe formulare tipizate sau standardizate ori încorporând condiții generale tip. 
    Contractele tipizate, standardizate sau care încorporează condiții generale tip reprezintă formule contractuale frecvente, mai ales în relațiile cu profesioniștii. Acestea au puterea probatorie a înscrisului sub semnătură privată, cu condiția semnării lor de către părțile angajate contractual; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Registrele și hârtiile domestice
Registrele profesioniștilor
Mențiunile făcute de creditor
Noțiune
Prezumția de validitate a înscrierii
Puterea doveditoare
Regimul duplicatelor
Regimul copiilor
Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Putere doveditoare
Alte categorii de înscrisuri
Anexele
Modificările înscrisului
Depunerea înscrisurilor
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Excepția de neconstituționalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituționale?
Incidente cu privire la proba literală din perspectiva Codului de procedură civilă român și a Codului de procedură civilă francez (I). Procedura verificării înscrisurilor
Despre registrele profesioniștilor din perspectiva Codului de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...