Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 837/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2015 până la 29 martie 2016, fiind abrogat prin Ordin 962/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 47, art. 90 alin. (2) și ale art. 228 alin. (2) și alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la capitolul II "Stabilirea din oficiu a obligațiilor de plată", punctul 2 "Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, cu excepția taxei pe valoarea adăugată", subpunctul 2.6.6, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins:

"

Decizia de impunere din oficiu se desființează și din inițiativa organului fiscal, potrivit dispozițiilor art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal se menționează în Referatul privind impunerea din oficiu."

2. La anexa nr. 2, formularele "Referat privind impunerea din oficiu", precum și "Decizie de desființare a deciziei de impunere din oficiu" se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

Art. II. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 2 aprilie 2015.

Nr. 837.

ANEXĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...