CAPITOLUL I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar -
← Art 11
CAPITOLUL I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar -
Art 13 →

Art. 12. - Reviste (1)

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 9 și 10 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...