CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR

Modele (1)

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , sect./jud. . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . (mamă/tată) al minorului/minorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , sect./jud. . . . . . . . . . ., împuternicesc , în conformitate cu art.114 Cod civil, pe . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , sect./jud. . . . . . . . . . . , să exercite sarcina tutelei pentru minorul/minorii susmenționați pentru situația în care se va impune instituirea acesteia.

Subsemnatul..............., CNP............., cu domiciliul în..............., str..............., nr...., bl......, sc......, et....., ap....., sect./jud..........., desemnat tutore al minorului/minorilor susmenționați, accept acest mandat. *

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...