ANEXA Nr 7 -
Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare

Element Detalii Factor de conversie Factor de ponderare Suprafața zonei de interes ecologic
0 1 2 3 4 = 2 x 3
Terase (pe 1 m lungime) Construcții destinate prevenirii și combaterii eroziunii solului, executate de- a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă
Înălțime minimă 1 m Lățime minimă 3 m
2 1 2 m2
Elemente de peisaj:
garduri vii/fâșii împădurite (pe 1 m) Șiruri de arbuști/arbori formate din diferite specii, cu lățimea de maximum 10 metri 5 2 10 m2
arbore izolat (per arbore) Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri 20 1,5 30 m2
arbori în aliniament (pe 1 m) Șiruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri și spațiul dintre coroane de maximum 5 metri 5 2 10 m2
grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2) Arbori ale căror coroane se întrepătrund/pâlcuri arbustive, ce ocupă o suprafață de maximum 0,3 ha în ambele cazuri nu se aplică 1,5 1,5 m2
margini de câmp (pe 1 m) Margini de teren, cu lățimi cuprinse între 1 și 20 metri, fără producție agricolă 6 1,5 9 m2
Iazuri (pe 1 m2) Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafața de maximum 0,1 ha nu se aplică 1,5 1,5 m2
rigole (pe 1 m) Șanțuri sau canale cu o lățime maximă de 6 metri, precum și cursurile deschise de apă pentru irigații sau drenare, exclusiv cele cu pereți betonați. 3 2 6 m2
Zone-tampon (pe 1 m) Fâșii de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lățime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1).
- De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetație riverană cu o lățime de până la 10 m.
6 1,5 9 m2
Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție (pe 1 m2) Zone cu plantații de salcie (Salix L), Plopul alb (Populus alba) și Plopul negru (Populus nigra), Salcâmul (Robinia pseudoacacia) nu se aplică 0,3 0,3 m2
Zonele împădurite menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul 1.307/2013 (pe 1 m2) Terenuri agricole împădurite prin Măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013 sau prin Măsura nr. 8 "Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere"din cadrul PNDR 2014-2020 nu se aplică 1 1 m2
Zone cu strat vegetal (pe 1 m2) Culturile prevăzute în anexa II nu se aplică 0,3 0,3 m2
Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2) Culturile prevăzute în anexa III nu se aplică 0,7 0,7 m2
Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 619/2015:
ADEVERINȚĂ
CENTRALIZATORUL privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru
CENTRALIZATORUL privind datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al formei asociative și suprafața alocată fiecărui membru
Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar
Consum anual maxim de fân de lucernă și șrot de soia pe specii de animale
Lista cu rasele de taurine de carne
Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare
Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor minerale pentru speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, conform art 86 alin (4) din ordin
Lista culturilor pentru strat vegetal (culturi verzi)
Lista culturilor fixatoare de azot
Lista codurilor de cultură pentru pajiști permanente, culturi utilizate pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție și culturi de leguminoase care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu
;
se încarcă...