CAPITOLUL III Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic

Art. 15. -

(1) Sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață gardurile vii sau rigolele care au o lățime maximă de 2 metri și grupurile de arbori/pâlcurile arbustive a căror suprafață maximă este de 100 metri pătrați amplasate pe terenul arabil solicitat la plată.

(2) O parcelă agricolă care conține arbori răzleți este considerată suprafață eligibilă la plată cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

a) activitățile agricole se pot desfășura la fel cum s-ar desfășura pe parcelele fără arbori situate în aceeași zonă; și

b) numărul de arbori nu depășește o densitate maximă de 100 arbori/hectar, conform art. 9 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014. Modificări (1)

(3) Limita de 100 arbori/ha nu se aplică pentru parcelele cu livezi tradiționale utilizate extensiv pentru care fermierii solicită plăți pentru măsurile menționate la articolele 28 - Agromediu și Climă și 30 - Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.

Art. 16. - Modificări (1)

Zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unice pe suprafață sunt următoarele:

a) terasele;

b) arborii izolați;

c) arborii în aliniament, în cazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul solului pe care nu se poate desfășura activitate agricolă este mai mică de 2 m;

d) marginile de câmp, incluse în suprafața blocului fizic, cu iarbă, pe care se respectă normele de ecocondiționalitate;

e) zonele-tampon - fâșii de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafață stabilite prin GAEC 1;

f) zonele cu strat vegetal;

g) zonele cu culturi fixatoare de azot.

Mergi la:
Domeniul de aplicare și definiții
Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic
Fermierul activ
Schema de plată unică pe suprafață
Plata redistributivă
Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...