ANEXA Nr 5 -
Consum anual maxim de fân de lucernă și șrot de soia pe specii de animale

Specia UVM* Consum/cap/an fân de lucernă
Kg
Consum anual/cap șrot de soia
Kg
Vacă de lapte 1UVM 2.190 365
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee, de peste 6 luni 1,0 2.190 365
Bovine între 6 luni și 2 ani 0,6 1.314 219
Bovine de mai puțin de 6 luni 0,4 876 146
Ovine/Caprine 0,15 328 55
Cabaline 1,0 2.190 365
Scroafe reproducție 0,5 200 250
Porci creștere/îngrășare (180 de zile) 0,3 75 75
Pui carne (6 serii/an) 0,014 0,2 0,7
Găini ouătoare 0,03 4,4 7,5

* Ratele de conversie a animalelor în unități vită mare ("UVM") sunt cele menționate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA.

Calcul: nr. capete x consum/cap/an

Mergi la:
ADEVERINȚĂ
CENTRALIZATORUL privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru
CENTRALIZATORUL privind datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al formei asociative și suprafața alocată fiecărui membru
Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar
Consum anual maxim de fân de lucernă și șrot de soia pe specii de animale
Lista cu rasele de taurine de carne
Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare
Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor minerale pentru speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, conform art 86 alin (4) din ordin
Lista culturilor pentru strat vegetal (culturi verzi)
Lista culturilor fixatoare de azot
Lista codurilor de cultură pentru pajiști permanente, culturi utilizate pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție și culturi de leguminoase care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...