Măsurile de dezvoltare rurală -
Art. 97. -

(1) Pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul perioadei anterioare de programare se aplică prevederile art. 44 (1) ale Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006, cu modificările și completările ulterioare, independent de data la care are loc transferul exploatației (în perioada de programare anterioară sau actuală). În aceste condiții, beneficiarii sprijinului pentru agro-mediu, acordat în cadrul perioadei de programare 2007-2013, care transferă terenul aflat sub angajament de agro-mediu, trebuie să ramburseze ajutorul acordat, dacă persoana care preia terenul nu preia și angajamentele.

(2) Pentru angajamentele de agro-mediu și climă semnate în cadrul Măsurii 10 a PNDR 2014-2020 se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. Astfel, dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului sau întreaga exploatație este transferat (ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate înceta și rambursarea nu este solicitată în ceea ce privește perioada în care angajamentul a produs efecte. Modificări (1)

(3) În cazul în care o suprafață aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeței în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformități depistate ulterior transferului și ca urmare acestuia i se vor reține sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafața respectivă.

Mergi la:
Art 87 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 88 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 89 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 90 Schema pentru micii fermieri
Art 91 Schema pentru micii fermieri
Art 92 Condiții artificiale
Art 93 Condiții artificiale
Art 94 Condiții artificiale
Art 95 Condiții artificiale
Art 96 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 97 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 98 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 99 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 100 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 101 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 102 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 103 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 104 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 105 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 106 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 107 Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...