Schema pentru micii fermieri -
Art. 91. -
Modificări (1)

Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în anul 2015 sau într-un an ulterior anului 2015, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 sau cu articolul 62 alineatul (2) din respectivul regulament, informează APIA cu privire la retragerea lor, până la data de 15 iulie, fără posibilitatea de a mai fi incluși în această schemă de plată.

(4) În anul în care se constată că fermierii care nu respectă prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din ordonanță sunt excluși din schema pentru micii fermieri.

(5) Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri și fermierii care au fost excluși din schemă, primesc în continuare celelalte plăți solicitate și nu mai beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) și b) din ordonanță.

Mergi la:
Art 81 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 82 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 83 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 84 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 85 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 86 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 87 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 88 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 89 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 90 Schema pentru micii fermieri
Art 91 Schema pentru micii fermieri
Art 92 Condiții artificiale
Art 93 Condiții artificiale
Art 94 Condiții artificiale
Art 95 Condiții artificiale
Art 96 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 97 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 98 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 99 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 100 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 101 Măsurile de dezvoltare rurală

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...