Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri -
Art. 87. -

(1) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanță, cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:

a) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației înainte de data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;

b) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației prin transfer de exploatație de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploatației și apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al exploatației către tânărul fermier;

c) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației după data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor.

(2) În sensul art. 22 alin. (2) lit. b) din ordonanță, nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, solicitanții care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.

(3) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanță, fermierii care au depus cereri de plată într-un an anterior anului 2015, trebuie să nu fi împlinit vârsta de 41 de ani în anul în care au depus prima cerere de plată.

(4) Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploatații transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploatației rămâne valabilă și trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploatație. Anul în care s-a efectuat transferul de exploatație în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.

Mergi la:
Art 77 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 78 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 79 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 80 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 81 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 82 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 83 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 84 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 85 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 86 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 87 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 88 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 89 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 90 Schema pentru micii fermieri
Art 91 Schema pentru micii fermieri
Art 92 Condiții artificiale
Art 93 Condiții artificiale
Art 94 Condiții artificiale
Art 95 Condiții artificiale
Art 96 Măsurile de dezvoltare rurală
Art 97 Măsurile de dezvoltare rurală

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...