Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu -
Art. 85. -

(1) În cazul nerespectării obligației privind menținerea suprafețelor cu pajiști permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, se adoptă următoarele măsuri:

a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajiște permanentă care face obiectul interdicției prevăzute la art. 19 lit. a) din ordonanță, reconvertirea suprafeței convertite/arate este obligatorie;

b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privința obligației de reconversie și a datei înaintea căreia trebuie respectată obligația respectivă. Data în cauză trebuie să fie cel târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor.

(2) Prin derogare de la art. 2 alin (1) lit. h) din ordonanță, terenul care face obiectul reconversiei este considerat pajiște permanentă începând din prima zi a reconversiei și face obiectul interdicției prevăzute la art. 19 lit. a) din ordonanță.

Mergi la:
Art 75 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 76 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 77 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 78 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 79 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 80 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 81 Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Art 82 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 83 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 84 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 85 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 86 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
Art 87 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 88 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 89 Accesul persoanelor juridice la plata pentru tinerii fermieri
Art 90 Schema pentru micii fermieri
Art 91 Schema pentru micii fermieri
Art 92 Condiții artificiale
Art 93 Condiții artificiale
Art 94 Condiții artificiale
Art 95 Condiții artificiale

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...