Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic -
Art. 68. -
Modificări (1)

(1) Documentele specifice care însoțesc cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) și b) sunt: Modificări (1)

a) copia de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b), în cazul exploatațiilor înființate, prevăzute la art. 64 alin. (4) și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 și 2014; Modificări (1)

b) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015, pentru fermierii care au solicitat ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct, în cazul fermierilor nou- înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte prevăzuți la art. 64 alin. (2) sau care nu au depus cereri în anii 2013 și 2014;

c) adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului eliberată de către o organizație a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate națională sau de către o asociație a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizației/asociației respective.

(2) Documentul specific care însoțește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. c) este adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către asociațiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al federației/asociației respective.

Mergi la:
Art 58 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 59 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 60 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 61 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 62 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 63 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 64 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 65 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 66 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 67 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 68 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 69 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 70 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 71 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 72 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 73 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 74 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 75 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 76 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 77 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 78 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...