Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic -
Art. 67. -
Modificări (1)

Toți fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverința emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că toate bovinele, ovinele și caprinele din exploatație, identificate și înregistrate, detaliate pe crotalii, sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Mergi la:
Art 57 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 58 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 59 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 60 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 61 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 62 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 63 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 64 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 65 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 66 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 67 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 68 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 69 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 70 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 71 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 72 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 73 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 74 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 75 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 76 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Art 77 Sprijin cuplat în sectorul zootehnic

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...