Sprijinul cuplat în sectorul vegetal -
Art. 52. -

(1) Sprijinul cuplat pentru castraveți destinați industrializării se acordă fermierilor activi care:

a) cultivă în câmp castraveți;

b) prezintă la APIA până la data de 15 iunie a anului de cerere contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor; Modificări (1)

c) fac dovada valorificării producției contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere; Modificări (2)

d) livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveți la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;

e) unitățile de industrializare care cultivă castraveți fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

(2) Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, precum și categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 și cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

(3) În anul 2016 procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

(4) Factura fiscală de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare", sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea" sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4. Modificări (2)

Mergi la:
Art 42 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 43 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 44 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 45 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 46 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 47 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 48 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 49 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 50 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 51 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 52 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 53 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 54 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 55 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 56 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 57 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 58 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 59 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 60 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 61 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Art 62 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...