Sprijinul cuplat în sectorul vegetal -
Art. 49. -

Sprijinul cuplat pentru cultura de hamei se acordă fermierilor activi care:

a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere sau cu unități de procesare pentru scop farmaceutic; Modificări (2)

b) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare- cumpărare pentru producția de hamei la DAJ, respectiv a municipiului București. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Copia contractului menționat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea unică de plată. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.696/71, (CEE) nr. 1.037/72, (CEE) nr. 879/73 și (CEE) nr. 1.981/82;

c) fac dovada producției minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de recepție încheiat între DAJ și fermier, care se depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Modificări (1)

Mergi la:
Art 39 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 40 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 41 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 42 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 43 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 44 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 45 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 46 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 47 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 48 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 49 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 50 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 51 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 52 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 53 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 54 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 55 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 56 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 57 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 58 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 59 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...