Sprijinul cuplat în sectorul vegetal -
Art. 44. -
Modificări (1)

(1) Sprijinul cuplat pentru cultura de mazăre boabe pentru industrializare se acordă fermierilor activi care:

a) au încheiat contract anual cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;

b) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008; Modificări (2)

c) fac dovada, pe bază de factură fiscală sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a comercializării producției contractate, dar nu mai puțin decât cantitatea prevăzută la lit. b); Modificări (1)

d) începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, denumit în continuare Ordinul nr. 1.366/2005.

(2) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;

b) factura fiscală de livrare a producției contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice; Modificări (1)

c) factura fiscală de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare", sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4. Modificări (1)

(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este 1 septembrie a anului de cerere. Modificări (1)

(4) Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

Mergi la:
Art 34 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 35 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 36 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 37 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 38 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 39 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 40 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 41 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 42 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 43 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 44 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 45 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 46 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 47 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 48 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 49 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 50 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 51 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 52 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 53 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 54 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...