Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal -
Art. 37. -

Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 3, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice:

a) să fie amplasată pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;

b) să fie menținută în condiții de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puțin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele;

c) fermierul trebuie să depună la APIA, până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator și copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ;

d) fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factura fiscală, bon fiscal; Modificări (2)

e) declarație privind varietățile de cânepă pentru fibră cultivate și cantitățile de semințe utilizate la hectar pentru înființarea culturii, până la data de 1 septembrie;

f) în conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conținutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmit Laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele preluate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) și datele de identificare ale suprafeței cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă; Modificări (1)

g) Laboratorul regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj transmite către MADR și APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la conținutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor. Modificări (1)

Mergi la:
Art 27 Fermierul activ
Art 28 Fermierul activ
Art 29 Schema de plată unică pe suprafață
Art 30 Schema de plată unică pe suprafață
Art 31 Plata redistributivă
Art 32 Plata redistributivă
Art 33 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 34 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 35 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 36 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 37 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 38 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 39 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 40 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Art 41 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 42 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 43 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 44 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 45 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 46 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Art 47 Sprijinul cuplat în sectorul vegetal

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...