Fermierul activ -
Art. 19. -

(1) Persoanele fizice, prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanță, care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanță. Contribuabilii care nu au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale prezintă următoarele documente: Modificări (1)

a) Formularul 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de norma de venit și decizia de impunere emisă de unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice; sau Modificări (1)

b) Formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; și Modificări (1)

c) documente justificative eliberate de plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, intermediari, societăți de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, după caz; și

d) adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în anul precedent anului de cerere.

(2) În cazul în care intervin modificări ale formularelor 200 "Declarație privind veniturile realizate din România" și 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", se vor depune formularele corespunzătoare modificărilor intervenite, până la data de 1 septembrie a anului de cerere.

Mergi la:
Art 9 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 10 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 11 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 12 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 13 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 14 Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Art 15 Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic
Art 16 Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic
Art 17 Fermierul activ
Art 18 Fermierul activ
Art 19 Fermierul activ
Art 20 Fermierul activ
Art 21 Fermierul activ
Art 22 Fermierul activ
Art 23 Fermierul activ
Art 24 Fermierul activ
Art 25 Fermierul activ
Art 26 Fermierul activ
Art 27 Fermierul activ
Art 28 Fermierul activ
Art 29 Schema de plată unică pe suprafață

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...