Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 48 se introduc două noi articole, articolele 49 și 50, cu următorul cuprins: - " -
Art. 49. -

La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, literele C și D se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică

Nr. crt. Funcția clericală sau asimilată Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
1. Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim- rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 40 de ani
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 22 și 25 de ani
3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 729 Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani
4. Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani

D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15.250
1. Cu studii superioare: 10.969 Profesor cu studii superioare
gradul I 3.018 gradul didactic I
gradul II 3.250 gradul didactic II
definitiv 2.440 definitiv
debutant 2.261 debutant
2. Cu studii medii: 4.281 Învățător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 784 gradul didactic II
definitiv 1.690 definitiv
debutant 1.144 debutant»

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2015:
Art I
Art 8^1 "
Art 32 "
Art 32^1 "
Art 33 "
Art 43 "
Art 49 "
Art 50 Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15.250
Art 2 «
Art 5 «
Art II
;
se încarcă...