Contract de ipotecă mobiliară


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . .. . ., bloc. . . . ., ap. . . . . , sc.. . . . , jud./sect. . . . . . . ,, înmatriculată la ORC . . . . sub nr. . . . . ., având atribut . . . . . ., reprezentată prin administrator unic. . . . . , în calitate de CREDITOR IPOTECAR și

2. Societatea..... cu sediul în.............. str..........., nr............, bloc....., ap....., sc....., jud./sect.......,, înmatriculată la ORC.... sub nr......, având atribut......, reprezentată prin administrator unic....., în calitate de GARANT IPOTECAR și 1.

hotărâm încheierea prezentului contract de ipotecă mobiliară: 2.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.

Eu, garantul ipotecar..........., constitui în favoarea creditorului ipotecar..............., un drept de ipotecă mobiliară asupra......... (se va descrie bunul ipotecat) 4., pentru garantarea............. (se va descrie obligația garantată) 5.

Eu, garantul ipotecar, declar că bunul ipotecat prin prezentul contract este proprietatea mea conform.......... 6., nu este sechestrat și nu constituie obiectul altor contracte de ipotecă sau garanție către alte persoane juridice sau persoane fizice. 7.

Ipoteca se va extinde de drept, conform art.2392 Cod Civil, asupra fructelor și productelor bunului mobil ipotecat, precum și asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispoziție încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat. Se va considera, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat orice bun care îl înlocuiește sau în care trece valoarea acestuia.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSTITUTORULUI

Garantul ipotecar are următoarele drepturi și obligații:

- are dreptul, conform art.2373 și art.2374 Cod Civil, să folosească, să administreze și să dispună de bunul grevat cu obligația de a nu aduce atingere drepturilor creditorului ipotecar; 8.

- se obligă sa conserve bunul ce face obiectul prezentului contract ca un bun proprietar;

- se obligă să încheie un contract valid de asigurare pentru avarieze sau pierdere totală bunului, pentru o suma asigurată cel puțin egală cu suma ramasă de plată și să cesioneze creditorului orice drepturi pe care le va avea față de asigurator sau în cazul împlinirii vreunui eveniment asigurat, până la concurenta sumei datorate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...