Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 30 martie 2015.

În vigoare de la 30 martie 2015 până la 24 mai 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 954/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 466 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 25 martie 2015.

Nr. 609.

ANEXĂ

GHID DE FINANȚARE
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...