Act Internațional

Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare din 20.10.1972

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PARTEA A GENERALITĂȚI

Regula I Domeniu de aplicare

a) Prezentele reguli se aplică tuturor navelor aflate în largul mării și pe toate apele învecinate accesibile navelor maritime.

b) Nici o dispoziție a prezentelor reguli nu trebuie să împiedice aplicarea prescripțiilor speciale, stabilite de către autoritatea competentă, cu privire la navigația în rade, porturi, pe fluvii, lacuri sau căile de navigație interioară comunicând cu marea și accesibile navelor maritime. Asemenea prescripții speciale trebuie să fie cât mai conforme posibil cu prezentele reguli.

c) Nici o dispoziție din prezentele reguli nu trebuie să împiedice aplicarea prescripțiilor speciale stabilite de guvernul unui stat cu privire la mărirea numărului luminilor de poziție, a semnalelor luminoase sau semnalelor cu fluierul de utilizat de către navele de război și navele în convoi, sau în vederea măririi numărului luminilor de poziție ori a semnelor luminoase de folosit de către navele ce pescuiesc alcătuind o flotilă de pescuit.

Aceste lumini de poziție, semnale suplimentare luminoase sau cu fluierul trebuie, în măsura posibilului, să fie astfel încât să facă imposibilă confundarea lor cu orice altă lumină sau semnal autorizat în oricare din prezentele reguli.

d) Organizația poate adopta dispozitive de separare a traficului în înțelesul prezentelor reguli.

e) Ori de câte ori un guvern consideră că o navă de construcție specială sau destinată unor operațiuni speciale nu se poate conforma tuturor dispozițiilor vreuneia dintre prezentele reguli, în ceea ce privește numărul, amplasarea, bătaia sau sectorul de vizibilitate a luminilor și semnelor, ca și poziția și caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonoră, fără ca să stânjenească funcțiile speciale ale navei, această navă trebuie să se conformeze altor asemenea dispoziții ce se referă la număr, amplasare, bătaie sau sectorul de vizibilitate a luminilor sau semnelor, cât și la poziția și caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonoră, care după aprecierea guvernului interesat, permit în aceste cazuri să se conformeze cât mai mult posibil prezentelor reguli.

Regula 2 Răspundere

a) Nici una dintre dispozitivele prezentelor reguli nu scutește o navă sau pe proprietarul ei, pe comandantul sau echipajul său, de consecințele unei neglijențe oarecare atât în ceea ce privește aplicarea prezentelor legi, cât și în ce privește luarea oricăror măsuri de prevedere cerute de experiența obișnuită a marinarului sau de împrejurările deosebite în care se găsește nava.

b) În interpretarea și în aplicarea prezentelor reguli, se va ține seama în mod deosebit de toate pericolele de navigație și de riscurile de abordaj, precum și de toate împrejurările deosebite, în special de limitele de folosire a navelor în cauză, care pot duce la abateri de la prevederile prezentelor reguli pentru evitarea unui pericol imediat.

Regula 3 Definiții generale

În înțelesul prezentelor reguli, în afară de dispoziții contrare rezultând din context:

a) Termenul navă înseamnă orice construcție sau orice aparat de orice natură ar fi, inclusiv construcțiile fără pescaj și hidroavioanele, folosită sau susceptibilă de a fi folosită ca mijloc de transport pe apă.

b) Expresia navă cu propulsie mecanică înseamnă orice navă pusă în mișcare de către o mașină.

c) Expresia navă cu vele înseamnă orice navă care navighează cu vele, chiar dacă are o mașină cu propulsie, cu condiția ca aceasta să nu fie folosită.

d) Expresia navă care pescuiește înseamnă orice navă care pescuiește cu plase, carmace, traul sau orice alte scule de pescuit care îi reduc capacitatea de manevră, dar nu se aplică navelor care pescuiesc cu cârlige remorcate sau alte scule de pescuit care nu le reduc capacitatea de manevră.

e) Termenul hidroavion înseamnă orice aeronavă concepută să manevreze pe apă.

f) Expresia navă care nu este stăpână pe manevra sa înseamnă o navă care, din cauza unei împrejurări excepționale, nu este în măsură să manevreze conform prezentelor reguli deci nu poate să se îndepărteze din drumul altei nave.

g) Expresia navă cu capacitatea de manevră redusă înseamnă o navă a cărei capacitate de a manevra conform prezentelor reguli este limitată prin natura lucrărilor sale și care, în consecință, nu se poate îndepărta din drumul altei nave.

Următoarele nave trebuie considerate ca nave cu capacitate de manevră redusă:

i) navele ocupate cu punerea, scoaterea sau întreținerea unui reper de navigație, a unui cablu sau a unei conducte submarine;

ii) navele aflate în curs de a executa operațiuni de dragaj, ridicări hidrografice sau oceanografice ori lucrări sub apă;

iii) navele care; aflându-se în mers, fac alimentare cu combustibil sau transbordă persoane, provizii sau o încărcătură;

iv) Navele care sunt în curs de a efectua operațiuni de decolare, aterizare sau recuperări de aeronave;

v) navele care sunt în cursul executării operațiunilor de dragare de mine;

vi) navele în curs de a executa operațiuni de remorcaj care prin natura sa să permită cu greutate remorcherului și remorcii sale de a-și modifica drumul.

h) Expresia navă stânjenită de pescajul său înseamnă orice navă cu propulsie mecanică care din cauza pescajului său și adâncimii apei sub chilă poate să-și modifice cu greu drumul.

i) Expresia în mers se aplică oricărei nave care nu este nici la ancoră, nici legată la mal, nici eșuată.

j) Termenii lungimea și lățimea unei nave înseamnă lungimea sa peste tot și lățimea maximă.

k) Două nave sunt considerate ca fiind în vedere numai când una dintre ele poate fi observată vizual de cealaltă.

l) Expresia vizibilitate redusă înseamnă orice situație în care vizibilitatea este redusă din cauza ceții, burniței, ninsorii, averselor puternice de ploaie sau a furtunilor de nisip ori din orice alte cauze asemănătoare.

PARTEA B REGULI DE GUVERNARE ȘI DE DRUM

Secțiunea I Conducerea navelor în orice condiții de vizibilitate

Regula 4 Domeniul de aplicare

Regulile prezentei secțiuni se aplică în orice condiții de vizibilitate.

Regula 5 Veghea

Orice navă trebuie să asigure în permanență o veghe vizuală și auditivă corespunzătoare, folosind în același timp toate mijloacele disponibile potrivit cu împrejurările și condițiile existente, în așa fel încât să permită o apreciere completă a situației și a pericolului de abordaj.

Regula 6 Viteza de siguranță

Orice navă trebuie să navigheze tot timpul cu o viteză de siguranță astfel încât să poată acționa corect și eficace pentru a fi oprită pe o distanță corespunzătoare împrejurărilor și condițiilor existente.

Pentru determinarea vitezei de siguranță trebuie luați în considerare următorii factori:

a) De către toate navele;

i) vizibilitatea;

ii) densitatea traficului și mai ales concentrările de nave de pescuit sau a oricăror alte nave;

iii) capacitatea de manevră a navei și mai ales distanța de oprire și calitățile de girare în condițiile existente;

iv) noaptea, existența unui fundal luminos ca acela produs de luminile de pe coastă sau de lumina difuză a propriilor sale lumini;

v) starea vântului, a mării și a curenților precum și apropierea de pericolele pentru navigație;

vi) pescajul navei în raport cu adâncimea apei disponibile.

b) În plus, pentru navele care folosesc un radar:

i) caracteristicile, eficacitatea și limitele de folosire a echipamentului radar;

ii) limitările rezultate din scara distanțelor folosite la radar;

iii) efectul stării mării, condițiile meteorologice și altor surse de bruiaj asupra detecției prin radar;

iv) faptul că ambarcațiunile mici, ghețurile și alte obiecte plutitoare nu pot fi detectate cu radarul la o distanță suficientă;

v) numărul, poziția și mișcarea navelor detectate cu radarul;

vi) faptul că este posibil să se aprecieze mai exact vizibilitatea atunci când radarul este folosit pentru determinarea distanței la navele și alte obiecte aflate în vecinătate.

Regula 7 Pericol de abordaj

a) Orice navă trebuie să folosească toate mijloacele disponibile corespunzătoare împrejurărilor și condițiilor existente pentru a stabili dacă există un pericol de abordaj. Dacă există îndoială în ceea ce privește pericolul de abordaj, trebuie să se considere că acest pericol există.

b) Dacă la bord există un echipament radar în funcțiune acesta trebuie folosit în mod corespunzător, inclusiv explorarea la distanță mare, cu scopul de a descoperi din timp un pericol de abordaj și determinarea poziției obiectelor detectate cu radarul sau cu orice altă observare sistematică echivalentă.

c) Se va evita tragerea de concluzii din informații insuficiente, mai ales din informațiile radar insuficiente.

d) La aprecierea unui pericol de abordaj trebuie să se țină seama mai ales de următoarele considerații:

i) există pericol de abordaj dacă relevmentul la compas la o navă care se apropie nu variază într-un mod apreciabil;

ii) în unele cazuri pericolul de abordaj există, chiar dacă se observă că relevmentul variază apreciabil, mai ales la apropierea de o navă foarte mare, de un convoi remorcat sau de o navă care se află la distanță mică.

Regula 8 Manevre pentru evitarea abordajelor

a) Orice manevră ce se face pentru evitarea unui abordaj trebuie, dacă împrejurările permit, să fie executată hotărât, din timp și conform cu practica marinărească.

b) Orice schimbare de drum sau de viteză sau amândouă deodată, în scopul evitării unui abordaj, trebuie, dacă împrejurările permit, să fie destul de mare pentru a putea fi percepută imediat de orice navă care o observă vizual sau cu radarul; trebuie evitate schimbările succesive de mică importanță de drum, viteză sau ale ambelor concomitent.

c) Dacă nava are suficient spațiu, numai simpla schimbare a drumului poate fi manevra cea mai eficace pentru a se evita ajungerea într-o poziție de foarte mare apropriere, cu condiția ca această manevră să fie făcută cu mult timp înainte, să fie substanțială și să nu conducă la o altă situație de foarte mare apropiere.

d) Manevrele făcute pentru evitarea abordajului cu o altă navă trebuie să fie astfel încât să permită trecerea la o distanță de siguranță. Eficacitatea manevrelor trebuie controlată cu atenție până când cealaltă navă a fost complet și definitiv evitată.

e) Dacă este nevoie, ca să se evite un abordaj, sau pentru a se câștiga mai mult timp pentru aprecierea situației, nava trebuie să reducă viteza sau să oprească complet, stopând mașinile sau punându-le "înapoi".

Regula 9 Treceri înguste

a) Navele în mers printr-un șenal sau pe o cale de acces îngustă trebuie, atunci când aceasta se poate face fără pericol, să navigheze cât mai aproape posibil de marginea exterioară din dreapta a șenalului sau a căii de acces respective.

b) Navele cu o lungime mai mică de 20 m și navele cu vele nu trebuie să stânjenească trecerea navelor care nu pot naviga în deplină siguranță decât prin șenal sau pe calea de acces îngustă.

c) Navele aflate în curs de pescuit nu trebuie să stânjenească trecerea altor nave care navighează prin șenal sau printr-o cale de acces îngustă.

d) O navă trebuie să evite să traverseze un șenal sau o cale de acces îngustă dacă, prin aceasta, stânjenește trecerea navelor care nu pot naviga în deplină siguranță decât prin interiorul acestui șenal sau pe calea de acces îngustă; aceste din urmă nave pot folosi semnalul sonor prescris de regula 34 d) dacă se îndoiesc de intențiile navei care traversează șenalul sau calea de acces.

e)

i) Într-un șenal sau într-o cale de acces îngustă, când depășirea nu se poate face decât dacă nava ajunsă din urmă manevrează pentru a permite celeilalte nave să o depășească în deplină siguranță, nava care ajunge din urmă trebuie să facă cunoscută intenția sa emițând semnalul sonor corespunzător, prescris de regula 34 c) i). Nava ajunsă din urmă trebuie, dacă este de acord, să emită semnalul corespunzător prescris de regula 34 c) ii) și să manevreze astfel încât să permită o depășire în deplină siguranță. Dacă este în dubiu, nava poate emite semnalele sonore prescrise de regula 34 d);

ii) Prezenta regulă nu scutește nava care ajunge din urmă de obligația de a se conforma dispozițiilor din regula 13.

f) O navă care se apropie de un cot sau de un loc aflat într-un șenal sau într-o cale de acces îngustă în care alte nave pot fi mascate de prezența unor obstacole trebuie să navigheze cu prudență și vigilență deosebită ai să emită semnalul corespunzător prescris de regula 34 e);

g) Orice navă trebuie, dacă împrejurările permit, să evite ancorarea într-o trecere îngustă.

Regula 10 Dispozitive de separare a traficului

a) Prezenta regulă se aplică dispozitivelor de separare a traficului adoptate de către organizație.

b) Navele care navighează în interiorul unui dispozitiv de separare a traficului trebuie:

i) să navigheze pe calea de circulație corespunzătoare în direcția generală a traficului pentru această cale;

ii) să se îndepărteze, în măsura posibilului, de linia sau de zona de separare a traficului;

iii) ca regulă generală, să se angajeze sau să iasă dintr-o cale de circulație pe la una dintre extremități, dar, atunci când se angajează sau iese lateral, să facă această manevră sub un unghi cât mai mic posibil față de direcția generală a traficului.

c) Navele trebuie să evite, pe cât posibil, să întretaie căile de circulație, dar, dacă sunt obligate să o facă ele trebuie, pe cât este posibil să traverseze perpendicular pe direcția generală a traficului.

d) Zonele de navigație costieră nu trebuie folosite în mod normal pentru traficul direct, care poate utiliza în deplină siguranță, calea de circulație corespunzătoare din dispozitivul adiacent de separare a traficului.

e) Navele care nu traversează un dispozitiv de separare a traficului nu trebuie, în mod normal, să pătrundă într-o zonă de separare sau să taie o linie de separare decât:

i) în caz de urgență, pentru evitarea unui pericol imediat;

ii) pentru a pescui într-o zonă de separare;

f) Navele care navighează în zone vecine cu extremitățile unui dispozitiv de separare a traficului trebuie să navigheze cu o atenție deosebită.

g) Navele trebuie să evite, în măsura maximă a posibilului, ancorarea în interiorul unui dispozitiv de separare a traficului sau în zonele vecine cu extremitățile sale.

h) Navele care nu folosesc un dispozitiv de separare a traficului trebuie să se îndepărteze de acesta cât mai mult posibil.

i) Navele în curs de pescuit nu trebuie să stănjenească trecerea navelor care navighează pe o cale de circulație.

j) Navele cu o lungime mai mică de 20 metri sau navele cu vele nu trebuie să stânjenească trecerea navelor cu propulsie mecanică care navighează pe o cale de circulație.

Secțiunea a II-a Comportarea navelor care se văd una pe alta

Regula 11 Domeniul de aplicare

Regulile prezentei secțiuni se aplică navelor care se văd una pe alta.

Regula 12 Nava cu vele

a) Când două nave cu vele se apropie una de alta astfel încât există pericol de abordaj, una dintre ele trebuie să se abată din drumul celeilalte după cum urmează:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...