Statutul Fundației


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Statutul Fundației " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Subsemnații:

1. . . . . . . ., domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

2. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

3. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . . , în calitate de fondator

4. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

au constituit fundația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și cu privire la dispozițiile Codului civil referitaore la persoanele juridice, și în mod corespunzător au întocmit prezentul statut.

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA FUNDAȚIEI

Art. 1. DENUMIREA FUNDAȚIEI

(1) Fundația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare ”Fundația”, este o persoană juridică română fără scop patrimonial, neguvermanetală, fiind înființată și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, respectiv în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(2) Denumirea Fundației este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . protrivit disponibilității denumirii nr. . . . . . . . , eliberată de Ministerul Justiției la data de . . . . . . . . . . .

Art. 2. SEDIUL

(1) Sediul Fundației este în . . . . . . . . . , sector . . . . . . , str. . . . . . . . . . , nr. . . . .

(2) Prin decizie, Consiliul director al Fundației poate schimba sediul Fundației și poate înființa filiale în țară sau străinătate, în conformitate cu prevederile legii.

(5) Filiala este o entitate cu personalitate juridică, condusă de un consiliu director format din 3 membrii. Filiala poate încheia în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare în codițiile stabilite de Consiliul Director al Filialei și se poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Fundației.

Art. 3. DURATA

Fundația se înființează pe o perioadă . . . . . . . . . . . (nedeterminată sau determinată)

CAP. II. SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITĂȚILE FUNDAȚIEI

Art. 4. SCOPUL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...