Consiliul de Stat

Decretul nr. 431/1972 privind conferirea ordinului Victoria Socialismului tovarășului academician profesor Petre Constantinescu-Iași

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru îndelungată și rodnică activitate desfășurată în mișcarea muncitorească, precum și pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă ordinul Victoria Socialismului tovarășului academician profesor Petre Constantinescu-Iași.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 8 noiembrie 1972.

Nr. 431.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...