Consiliul de Stat

Decretul nr. 382/1972 privind conferirea ordinului Victoria Socialismului tovarășului Zaharia Stancu, președintele Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 octombrie 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru îndelungata și rodnica activitate în domeniul creației literare și pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului de înflorire a culturii socialiste în patria noastră,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă ordinul "Victoria Socialismului" tovarășului Zaharia Stancu, scriitor, președintele Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 10 octombrie 1972.

Nr. 382.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...