Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (3) și ale art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,

președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților nr. 110/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 și 550 bis din 13 august 2007.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Doru Ciocan

București, 9 martie 2015.

Nr. 82.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU
al serviciului de salubrizare a localităților
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...