Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 26. -

Sînt și rămîn cetățeni români toți cei care au dobîndit și păstrat această cetățenie potrivit legilor anterioare.

Art. 27. -

În cazul prevăzut de art. 2 lit. b al Decretului nr. 33 din 24 ianuarie 1952, dacă acordul părinților nu a intervenit pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, copiii sînt cetățeni români.

Art. 28. -

Lucrările pregătitoare privind acordarea și pierderea cetățeniei române se întocmesc de Ministerul Afacerilor Interne.

Cererile de dobîndire a cetățeniei române sau de aprobare a renunțării la această cetățenie se depun, în țară, la inspectoratele miliției județene sau al municipiului București, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Socialiste România.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor trimite inspectoratelor miliției arătate în alineatul precedent dovezi cu privire la depunerea jurămîntului prevăzut la art. 13.

Eliberarea dovezilor de cetățenie potrivit art. 18 alin. 2 se va face în condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 29. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial.

Cererile de dobîndire a cetățeniei române și cererile de aprobare a renunțării la cetățenia română, introduse în temeiul Decretului nr. 33 din 24 ianuarie 1952 și care nu au fost soluționate pînă la data intrării în vigoare a legii de față, se vor rezolva potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 30. -

Pe data intrării în vigoare a legii de față, se abrogă Decretul nr. 33 din 24 ianuarie 1952, modificat prin Decretul nr. 296 din 9 august 1954, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Dispoziții generale privind cetățenia română
Dobîndirea cetățeniei române
Pierderea cetățeniei române
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...