Art 28 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 28.
-

Lucrările pregătitoare privind acordarea și pierderea cetățeniei române se întocmesc de Ministerul Afacerilor Interne.

Cererile de dobîndire a cetățeniei române sau de aprobare a renunțării la această cetățenie se depun, în țară, la inspectoratele miliției județene sau al municipiului București, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Socialiste România.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor trimite inspectoratelor miliției arătate în alineatul precedent dovezi cu privire la depunerea jurămîntului prevăzut la art. 13.

Eliberarea dovezilor de cetățenie potrivit art. 18 alin. 2 se va face în condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 18 Dovada cetățeniei
Art 19 Prin retragerea cetățeniei
Art 20 Prin retragerea cetățeniei
Art 21 Prin retragerea cetățeniei
Art 22 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 23 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 24 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 25 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 26 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 27 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 28 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 29 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 30 Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...