Art 22 Prin aprobarea renunțării la cetățenie | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pierderea cetățeniei române - Prin aprobarea renunțării la cetățenie -
Art. 22.
-

În mod excepțional, pentru motive temeinice, Consiliul de Stat poate aproba renunțarea la cetățenia română cetățeanului român care a împlinit vîrsta de 18 ani și care:

a) se obligă, prin declarație autentică, să nu săvîrșească, după pierderea cetățeniei române, fapte de natură să aducă atingere intereselor statului și poporului român;

b) nu este învinuit sau inculpat într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală;

c) nu are obligații patrimoniale față de stat sau față de persoane juridice ori fizice din țară sau, avînd asemenea obligații, le îndeplinește ori prezintă garanții corespunzătoare pentru îndeplinirea lor.

Cererea de aprobare a renunțării la cetățenia română se face individual, cu arătarea motivelor și dovezilor ce se invocă în sprijinul ei.

Prevederile art. 20 se aplică în mod corespunzător și în cazul aprobării renunțării la cetățenia română.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 12 Prin acordare la cerere
Art 13 Prin acordare la cerere
Art 14 Prin acordare la cerere
Art 15 Prin acordare la cerere
Art 16 Prin acordare la cerere
Art 17 Dovada cetățeniei
Art 18 Dovada cetățeniei
Art 19 Prin retragerea cetățeniei
Art 20 Prin retragerea cetățeniei
Art 21 Prin retragerea cetățeniei
Art 22 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 23 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 24 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 25 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 26 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 27 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 28 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 29 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 30 Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...